Historia

Grunden till Storskogens unika mineralvatten lades egentligen för flera miljoner år sedan, då Sverige täcktes av inlandsisen.

Under det flera kilometer tjocka islagret bildades det rullstensåsar och sandbäddar som idag bildar ett naturligt filter för de underjordiska vattenådrorna mellan t.ex sjöar och vattendrag.

När avstånd, flöde och djup sammanfaller exakt, skapas förutsättningarna för ett rent källvatten.

I Storskogen mellan Alingsås och Borås, har naturen skapat detta unika fenomen.

Carl von Linné omnämner t.ex i sina skrifter området, som han kallade Wästgöta Fjällar och historier från tidigt 1700-tal berättar också hur människor vallfärdade hit.

Det skulle dröja ända till 1988, innan man återupptäckte att vattnet från Storskogen var av en särdeles hög kvalitet. Det var när en brunn borrades och vattenprover skickades till ett provtagningsinstitut som förvånat upptäckte vattnets unika kvalitet och renhet.

Till
Om oss